STRONA ARCHIWALNASerdecznie zapraszamy na naszą nową stronę: IZBAKOLEI.PL
MenuMenu

W imieniu Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei
oraz „PKP Intercity” S.A.

dziękujemy za udział w

VII KONFERENCJI TECHNICZNO-NAPRAWCZEJ „PKP INTERCITY” S.A.,


pod patronatem oraz we współpracy z:

24 – 26 kwietnia 2019 r.

CK PRZYSTAŃ, Olsztyn

 

Tematyka:

 • kreowanie dialogu na linii zlecedniodawca - wykonawca;
 • prezentacja potencjału oraz najnowszych rozwiązań firm z branży kolejowej w zakresie produkcji, napraw i prac utrzymaniowych taboru kolejowego;
 • przedstawienie najnowszych rozwiązań gwarantujących bezpieczeństwo i komfort pasażera;
 • prezentacja obecnie realizowanych projektów, sytuacji taborowej oraz planów rozwojowych PKP Intercity S.A.
 • ukazanie praktycznego aspektu realizacji projektów oraz zasad współpracy pomiędzy PKP Intercity S.A. a kontrahentami.

Uczestnicy:

 • Zarząd „PKP Intercity” S.A
 • Biuro Taboru „PKP Intercity” S.A.
 • Dyrektorzy i Naczelnicy Zakładów: Centralnego, Północnego, Południowego, Zachodniego.
 • Firmy zrzeszone w Polskiej Izbie Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei
 • Przedsiębiorcy z branży

 

KONTAKT

Aleksandra Jasińska
tel.: 508 501 037
a.jasinska@izbakolei.pl

 

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ