STRONA ARCHIWALNASerdecznie zapraszamy na naszą nową stronę: IZBAKOLEI.PL
MenuMenu

7 edycja Konferencji Techniczno- Naprawczej PKP Intercity SA zgromadziła w Olsztynie blisko 200 uczestników oraz kilkunastu wystawców. 

Oznacza to, że w dalszym ciągu przedsiębiorcy działający na rzecz tego przewoźnika wyrażają zainteresowanie dialogiem na linii zleceniodawca – wykonawca, prezentacjami realizowanych projektów taborowych  czy planami rozwojowymi spółki. Konferencja jak zwykle była podzielona na kilka odrębnych bloków- prezentacje PKP Intercity oraz przedsiębiorców, spotkania bilateralne, szkolenia.

Rozpoczęcia konferencji dokonali - Adam Musiał, Dyrektor Generalny i  Dorota Markiewicz, Dyrektor, (Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei). Zgodnie z izbowym obyczajem przyjęto także nowe firmy w poczet firm członkowskich Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei. Tym razem były to:

 • FORBO Flooring Polska
 • Mankiewicz Lakiery Przemysłowe Sp. z o.o., Sp.K.
 • ARGIS Sp. z o.o.
 • Nova Farby s.c
 • GASCO INDUSTRY Sp. z o.o. Sp. K.
 • B&L International Sp. z o.o.
 • DRABPOL Sp.J. P.Drabczyński i Wspólnik
 • JS Fabryka Przekładni Sp. z o.o. Sp. K.

Pierwsza prezentacja dotyczyła realizacji strategii taborowej „PKP INTERCITY” SA w 2018 r. Wygłosił ją Jarosław Oniszczuk, członek zarządu spółki. Po jej zakończeniu nastąpiło wręczenie "Świadectw Zgodności", czyli certyfikatów potwierdzających akceptowalność przez „PKP Intercity” SA produkowanych części i podzespołów lub wykonywanych usług utrzymaniowo-naprawczych dotyczących taboru kolejowego. Świadectwa odebrały firmy:

 • RFWW RAWAG Sp. z o.o.
 • ENIKA Sp. z o.o.
 • FRIMATRAIL FRENOPLAST SA
 • NEXANS POLSKA Sp. z o.o.
 • F.H. BARWA Jarosław Czajkowski
 • P.P.H.ROLMETAL T.Kubańska, J.Kubański Sp.J.
 • AXTONE SA

Kontynuacją prezentacji Jarosława Oniszczuka było wystąpienie nowego członka zarządu „PKP INTERCITY” SA Adama Laskowskiego, który omówił plany taborowe na najbliższe miesiące.

W ramach pierwszego bloku przedstawiono ponadto zagadnienia inwestycji oraz rozwoju Spółki REMTRAK (Zbigniew Ciemny – Prezes Zarządu, ZAKŁAD USŁUG TABOROWYCH „REMTRAK” Sp. z o.o.), bezpiecznych i efektywnych izolacji dla pojazdów szynowych  (Piotr Demczar – Regionalny Kierownik Działu Sprzedaży, Grzegorz Mazurek – Regionalny Kierownik Działu Sprzedaży, CELLOFOAM POLSKA Sp. z o.o.), materiałów tekstylnych dla pojazdów szynowych (Anna Siwińska – Dyrektor Sprzedaży,    LANTAL TEXTILES AG).

Przedstawiciel firmy SOSNOWSKI Sp. z o.o., Sp. K., Mariusz Syldatk (Dyrektor Handlowy) omówił technologie umożliwiające obsługę taboru w zapleczach obsługowo-naprawczych dla poziomu utrzymania od P1 do P5. Ostatnim akordem pierwszego bloku była prezentacja firmy  3M Poland Sp. z o.o. Najpierw Wojciech Ślaski (Application Engineer) scharakteryzował komfort i bezpieczeństwo podróżnych oraz efektywność utrzymania taboru, a następnie odbyły się otwarte warsztaty dla uczestników.

Kolejny panel poświęcony był rozwiązaniom proponowanym przez producentów i dostawców. Pokazano rozwiązania związane ze smarowaniem obrzeży kół jezdnych taboru szynowego (Bogdan Miśta, Menager Produktu ds. Przemysłowych Środków Smarnych FUCHS Oil Corporation (PL) Sp. z o.o.), materiałami izolacji termicznej i akustycznej (Marcin Stryczak – CEO, MAAD Sp. z o.o. ), prezentacją wyrobów Grupy Topex (Arkadiusz Sienkiewicz – Kierownik Regionalny), doświadczeniami    RADIONIKA Sp. z o.o. związanymi z umową na utrzymanie radiotelefonów pociągowych Koliber ( Andrzej Nikoniuk, Prezes) oraz prezentacją firmy JS Fabryka Przekładni Sp. z o.o. Sp.K. (Janusz Starosielski, Prezes Zarządu.

Następny blok podzielono na kilka sesji i przeznaczono na szkolenie dotyczące analizy RAMS i LCC (Robert Dąbrowski - Dyrektor ds. Wdrożeń GMS Kamil Niedek), naradę antyawaryjną dla  Wydziału Odbiorów Komisarycznych „PKP Intercity” SA oraz spotkania bilateralne pomiędzy Intercity a producentami wagonów, lokomotyw i EZT. Ponadto odbyło się kolejne szkolenie otwarte zorganizowane przez 3M.

Ostatnie dwa bloki konferencji dotykały obszaru współpracy „PKP Intercity” SA z kontrahentami realizującymi naprawy taboru. W tym wypadku jednak prezentacje wygłosili przedstawiciele zakładów regionalnych PKP Intercity. Zygmunt Wolanin (z-ca Dyrektora Zakładu Centralnego) omówił centralną bazę danych zestawów kołowych i wózków wagonów i pojazdów trakcyjnych. Janusz Nowak (z-ca Dyrektora Zakładu Południowego) przedstawił uszkodzenia maszyn pomocniczych z lokomotyw elektrycznych. Jan Broczkowski (naczelnik Zakładu Zachodniego) zaprezentował system diagnostyki pokładowej na modernizowanych wagonach. Rafał Tokarski (z-ca Dyrektora Zakładu Północnego) streścił kwestię naprawy i diagnostyki pantografów w aspekcie rozwiązań technicznych stosowanych w Zakładzie Północnym.

Natomiast Grzegorz Misiura (Naczelnik Wydziału), na zakończenie dnia, scharakteryzował wdrożenie nowego systemu informacji pasażerskiej w taborze zmodernizowanym i nowo zakupionym w Spółce PKP Intercity SA.

 

ZŁOTY PARTNER KONFERENCJI

SREBRNY PARTNER KONFERENCJI

BRĄZOWY PARTNER KONFERENCJI

WYSTAWCY

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ