STRONA ARCHIWALNASerdecznie zapraszamy na naszą nową stronę: IZBAKOLEI.PL
MenuMenu

Relacja 2018 VI konferencja

Dialog, potencjał oraz prezentacja realizowanych projektów. Takie były fundamenty organizacji kolejnej już, szóstej, edycji Konferencji Techniczno- Naprawczej „PKP Intercity” S.A.

Wydarzenie, które miało miejsce w Ustce, w swoich założeniach miało doprowadzić do wykreowania dialogu pomiędzy zleceniodawcą a wykonawcą. W oparciu o prezentacje realizowanych projektów, sytuacji taborowej oraz planów rozwojowych „PKP Intercity” S.A., przewoźnik chciał pokazać praktyczne aspekty swojej działalności. Konferencja miała ponadto utrwalić zasady współpracy „PKP Intercity” S.A. z kontrahentami, a tym ostatnim umożliwić firmom zaprezentowanie potencjału oraz najnowszych rozwiązań w zakresie produkcji, napraw i prac utrzymaniowych taboru kolejowego.

Początek Konferencji przeznaczono na sprawy formalne. Otwarcia i przywitania gości dokonali - Jarosław Oniszczuk, Członek Zarządu „PKP Intercity” S.A., Adam Musiał, Dyrektor Generalny i Dorota Markiewicz, Dyrektor z Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei.

Następnie firmy GG Technic s.c. Piotr Gaca, Maciej Grobelski, LINK - CABLES Sp. z o.o. oraz ZEP/ "PREXPOL" J. Piskor i J. Walkiewicz Spółka Jawna zostały przyjęte w poczet firm członkowskich.

Chwilę później Jarosław Oniszczuk przedstawił referat inauguracyjny konferencji. Streścił w nim osiągnięcia PKP Intercity w 2018 roku. Liczby wyglądały imponująco. W pierwszym półroczu 2018 roku PKP Intercity wypuściło o 3627 pociągów więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Większa liczba pociągów była reakcją na wzrost liczby pasażerów. W pierwszym półroczu br. z usług IC skorzystało o ponad milion pasażerów więcej niż w tym samym okresie 2017 roku (21,4 mln). Na ten wynik złożyły się przede wszystkim rekordowe wyniki w okresie wakacyjnym, kiedy to od początku czerwca do końca sierpnia pociągami przewoźnika podróżowało 13,48 mln pasażerów.

W ramach swojej prezentacji Jarosław Oniszczuk przedstawił także strategie taborową PKP Intercity. PKP Intercity SA ogłosiło zatem między innymi skorzystanie z prawa opcji na modernizację kolejnych 30 wagonów przez H. Cegielski Fabrykę Pojazdów Szynowych w Poznaniu. Ponadto, wraz z NCBiR, opublikowało ogłoszenie o zamiarze prowadzenia dialogu technicznego w sprawie opracowania i dostawy konfigurowalnych elektrycznych zespołów trakcyjnych, które spełniają wymagania w zakresie m.in. prędkości konstrukcyjnej nie mniejszej niż 250 km/h, pojemności ok. 400 miejsc siedzących, zasilania systemem prądu stałego 3 kVi systemami prądu przemiennego 15 kVi 25 kV, częściowo wyposażonych w automatyczny system wymiany bagażu.

Po zakończeniu referatu inauguracyjnego wręczono „Świadectwa Zgodności", czyli certyfikaty potwierdzające akceptowalność przez „PKP Intercity” SA produkowanych części i podzespołów lub wykonywanych usług utrzymaniowo-naprawczych dotyczących taboru kolejowego.

Świadectwa Zgodności po przeprowadzonym, z wynikiem pozytywnym, audycie wręczono firmom:

 • PZPG Piastów Dystrybucja Sp. z o.o.,
 • Bombardier Transportation Polska Sp. z o.o.,
 • NOVA FARBY S.C. Patrycja Trzmiel, Andrzej Schwenke,
 • ROGUM Kable Sp. z o.o.,
 • PRONET Color Sp. z o.o.,
 • Mankiewicz Lakiery Przemysłowe Sp. z o.o. i S.K.,
 • Zakład Wyrobów Metalowych "RESTAL" Elżbieta Rembiasz.

Świadectwa wznowione natomiast wręczono firmom:

 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA
 • ARGIS Sp. z o.o.
 • Zakład Usług Taborowych "REMTRAK" Sp. z o.o.,
 • WABTEC Poland Sp. z o.o. ,
 • Darpol Sp. z o.o.

Następnie Krzysztof Prządka, Dyrektor Biura Taboru PKP Intercity SA, scharakteryzował wdrożone rozwiązania techniczne w wagonach poddanych modernizacji. Omówił zatem w sposób bardzo szczegółowy zmodernizowany tabor przekazując dane techniczne wagonów typu 141A- 10 czy też 174A.

ZEP INC. To czołowy amerykański producent i dostawca wyspecjalizowanej chemii technicznej dla kolejnictwa i przemysłu oraz infrastruktury miejskiej. Bartosz Chyliński, Regionalny Manager ds. Techniczno-Handlowych z ZEP/ "PREXPOL" J.Piskor i J.Walkiewicz Spółka Jawna zaprezentował sposób wykorzystania PROCOLLE CARTER GUN – płynnej uszczelki gumowej w postaci aerozolu, która jest odporna na wysokie temperatury oraz absorbująca wibracje i hałas. Uszczelka doskonale i skutecznie zapobiega nieszczelnością -minimalizując wycieki olejów w osłonach kół zębatych lokomotyw. Drugim pokazanym produktem był CHERRY BOMB, czyli preparat w postaci pasty do mycia między innymi izolatorów ceramicznych, wzbogacony w drobinki pumeksu i łagodny rozpuszczalnik. Pasta doskonale i bezpiecznie czyści izolatory zabezpieczając je przed kolejnymi zanieczyszczeniami.

Dr inż. Bogdan Miśta, Manager produktu ds. Przemysłowych Środków Smarnych z FUCHS OIL Corporation (PL) Sp. z o.o. streścił specjalistyczne środki smarne dla nowoczesnego taboru kolejowego. Przedstawił między innymi produkty i miejsca aplikacji, smarowanie obrzeży kół i szyn, metody aplikacji. Miśta określił wymagania smarowanie obrzeży kół (redukcja zużycia obrzeży kół, redukcja zużycia obrzeży szyn, wydłużenie trwałości kół i szyn, redukcja ryzyka związanego z wykolejeniem przez minimalizację tarcia pomiędzy obrzeżem kół i szyn, optymalizowanie procedury/zabiegu reprofilowania kół, zmniejszenie nakładów inwestycyjnych) oraz metody aplikacji ( m. in. stosowane centralne układy smarowania z ekstremalnie małymi dawkami na obrzeża).

Grzegorz Golan, Bussines Development Manager z PILZ POLSKA Sp. z o.o., przedstawił zagadnienie bezpieczeństwa aplikacji kolejowych poprzez SIL PLC. Zalety tego rozwiązania, to według słów Golana, duża ilość dostawców (brak wymagań specyficznych dla dostawcy, brak blokady dostawcy), niskie ceny, bezpośrednia i wysoka dostępność oraz zamknięta, bezpieczna sieć oparta na otwartych standardowych sieciach IT / telekomunikacyjnych.

Kolejną prelekcję wygłosił Franciszek Seul, Manager reprezentujący TEKNOWARE Poland Sp. z o.o. Streścił zalety oświetlenia tej firmy jak również ostatnie trendy w oświetleniu taboru (znaczenie inteligentnych systemów sterowania oświetleniem, zwiększona zdolność kontroli i dokładnej diagnostyki).

Tematykę nowoczesnych technologii, które mogą wspierać produkcję podjął Aleksander Faleńczyk, Senior Sales Manager z PSI Polska Sp. z o.o. Scharakteryzował on między innymi platformę PSIam czyli jedyną na rynku platformę do zarządzania produkcją. Łączy ona w sobie zaawansowane harmonogramowanie produkcji (APS), monitorowanie realizacji produkcji (MES) oraz kontrolę procesu produkcyjnego (SCADA).

Drugi dzień konferencji rozpoczęły, przebiegające równolegle, szkolenia oraz zamknięte spotkania bilateralne. W pierwszym przypadku, reprezentujący Wydział transportu Politechniki Śląskiej:

 • prof. Janusz Ćwiek, omówił możliwości zastosowania materiałów kompozytowych na pudła wagonów osobowych,
 • prof. Krzysztof Labisz, przedstawił klocki i okładziny hamulcowe kompozytowe w aspekcie wymagań TSI, interoperacyjności,
 • prof. Jarosław Konieczny, streścił cykl życia pojazdów szynowych (w tym wytrzymałość zmęczeniowa osi zestawów kołowych).

W ramach spotkań bilateralnych omówiono natomiast realizacje zawartych i bieżących umów oraz zasad współpracy pomiędzy, „PKP Intercity” S.A. a kontrahentami. W grupie tematycznej – wagony - z przedstawicielami PKP Intercity spotkali się reprezentanci firm - Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA, Wagon Opole Sp. z o.o., Zakład Usług Transportowych „REMTRAK” Sp. z o.o., NEWAG SA, H. Cegielski Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. oraz ZNTK Mińsk Mazowiecki. Natomiast w grupie - lokomotywy i EZT - OLKOL Sp. z o.o., Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego i Miejskiego Sp. z o.o., Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA, ALSTOM KONSTAL SA oraz NEWAG SA.

Kolejny panel przeznaczono na omówienie współpracy „PKP Intercity” SA z kontrahentami realizującymi naprawy taboru. W tym wypadku przedstawiciele zakładów przedstawili i omówili najczęściej występujące problemy i uszkodzenia w konkretnych instalacjach i podzespołach:

 • Zygmunt Wolanin, z-ca Dyrektora Zakładu, Zakład Centralny – Warszawa omówił zatem instalację elektryczną w pociągach – magistrala UIC: budowa, przeznaczenie i występujące problemy;
 • Janusz Nowak, Z-ca Dyrektora Zakładu , Zakład Południowy – Kraków, streścił najwcześniej występujące uszkodzenia, stwierdzone podczas czynności przeglądowych wagonów;
 • Andrzej Bokszczanin, Z-ca Dyrektora Zakładu, Zakład Zachodni – Poznań, opowiedział o klimatyzacji wagonów – usterkach i problemach technicznych;
 • Sławomir Leman, Z-ca Dyrektora Zakładu, Zakład Północny – Gdynia, scharakteryzował nieszczelność przekładni zębatych w lokomotywach EP07/EU07.

Podczas kolejnego panelu najpierw omówiono natomiast współpracę „PKP Intercity” SA z kontrahentami realizującymi naprawy taboru. Następnie Grzegorz Misiura, Naczelnik z „PKP Intercity” S.A, Grzegorz Misiura streścił zagadnienie standaryzacji w projektach taborowych. Przedstawione zostały zatem cele standaryzacji wagonów:

 • wprowadzenie, w miarę możliwości, jednego standardu maksymalnie jak największej liczby komponentów, dzięki czemu pasażerowie będą zawsze wiedzieli jaki rodzaj wyposażenia znajduje się w wagonach PKP Intercity SA,
 • krótszy czas realizacji projektów,
 • maksymalne skrócenie czasu dostaw zamówionych części,
 • zmniejszenie kosztów późniejszej eksploatacji wagonów,
 • usprawnienie procesu diagnozy i naprawy usterek,
 • przewidywalność, powtarzalność zabudowy i eksploatacji.

Misiura podał również przykładowe elementy objęte standaryzacją (malatura, piktogramy wewnętrzne i zewnętrzne, wygląd i wyposażenie wc, galanteria wagonowa: zasłonki przedziałowe, rolety, młotki bezpieczeństwa, poręczę, wykładziny, lustra i śmietniczki, gniazdka elektryczne, stoliki czteroosobowe w części bez przedziałowej oraz półki na duży bagaż w części bezprzedziałowej).

Ostatnim akordem konferencji było spotkanie wewnętrzne „PKP Intercity” SA.

Podsumowując należy zauważyć, że konferencja kolejny już raz umożliwiła efektywny dialog pomiędzy największym polskim kolejowym przewoźnikiem pasażerskim a kontrahentami z sektora taboru szynowego.

 

Partner srebrny

Partner brązowy

Wystawcy

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ