STRONA ARCHIWALNASerdecznie zapraszamy na naszą nową stronę: IZBAKOLEI.PL
MenuMenu

Relacja 2017

III Konferencja techniczno-naprawcza PKP INTERCITY SA

W zeszłym roku PKP Intercity SA zanotowało rekordowe wyniki pod względem przychodów, bilansu rocznego oraz liczby pasażerów. Kolejna już Konferencja techniczno-naprawcza PKP Intercity była więc doskonałą okazją do przedstawiania planów taborowych spółki i umocnienia relacji biznesowych z producentami kolejowymi. Wydarzenie odbyło się w dniach 31 maja – 2 czerwca 2017 r. w Hotelu „Ossa” w Rawie Mazowieckiej.

Konferencję z ramienia Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei otworzyli dyrektor generalny Adam Musiał oraz dyrektor Dorota Markiewicz. Przed rozpoczęciem części merytorycznej odbyło się wręczenie certyfikatów dla nowych firm członkowskich Izby – Holmatro Polska Sp. z o.o. oraz Zakład Aparatury Elektrycznej ERGOM Sp. z o.o.

Następnie głos zabrał Jarosław Oniszczuk, Członek Zarządu PKP Intercity, który w swoim wystąpieniu opowiedział o planach taborowych spółki. Oniszczuk podkreślił, że coraz więcej podróżnych wybiera pociąg jako preferowaną formę transportu. W ubiegłym roku wzrost liczy pasażerów w PKP Intercity przekroczył założony próg o 1,5 mln. Żeby odpowiedzieć na rosnące zainteresowanie koleją i potrzeby pasażerów, spółka planuje przeprowadzenie modernizacji i zakup nowych pojazdów. Strategia taborowa na lata 2016 – 2020 zakłada modernizację 455 wagonów i 20 lokomotyw EU/EP027 oraz zakup 55 nowych wagonów i 40 nowych lokomotyw. Założenia strategii taborowej to: odnowienie zaniedbanego taboru wagonowego, podniesienie standardu posiadanego taboru, wymienienie części puli lokomotyw i wagonów na nowe, a także zakup nowych pociągów. Do 2021 r. PKP Intercity zamierza stopniowo ograniczać kategorię TLK i minimalizować przestarzały technicznie tabor.

Dyrektor Biura Taboru PKP Intercity Krzysztof Prządka zapoznał zebranych z obecnie realizowanymi projektami taborowymi oraz planami spółki do końca trzeciego kwartału 2017 r. Wśród planowych postępowań związanych z pojazdami trakcyjnymi warto wymienić m.in. zakup 10 lokomotyw wielosystemowych, 20 elektrycznych i 10 manewrowych, przegląd P4 z modernizacją 76 lokomotyw elektrycznych i przegląd P5 wraz z modernizacją 13 lokomotyw manewrowych. Spółka zamierza także zamówić wagony: 1 klasy przedziałowe, 2 klasy bezprzedziałowe, 2 klasy przedziałowe, 2 klasy bezprzedziałowe przystosowane do przewozu rowerów, 2 klasy przedziałowe przystosowane do przewozu osób na wózkach inwalidzkich.

Pierwszego dnia uczestnicy konferencji wysłuchali prelekcji: Marcina Chmielewskiego, zajmującego stanowisko Sales Managera w Holmatro Polska („System wykolejenia Holmatro, narzędzia hydrauliczne i mechaniczne do prac naprawczych w kolejnictwie”), Krzysztofa Kubasika, Dyrektora Projektu w LedaTel Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.K. („Innowacyjne rozwiązania IT w modernizacji taboru PKP Intercity”), Ilony Jacob, Dyrektor Herbert Kneitz GmbH („Najnowcze i bardziej odporne tkaniny zgodne z nową Normą EN 45545”), Mariusza Syldatka, Dyrektora Handlowego z firmy Sosnowski Sp. z o.o. Sp.K („Zaplecze naprawy taboru – przykłady innowacyjnych rozwiązań wyposażenia”), Marcina Domańskiego, Specjalisty ds. Rozwoju Rynku z 3M Poland Sp. z o.o. („Rozwiązania 3M w budowie i procesach naprawczych pojazdów szynowych”), Bartłomieja Klocka, Specjalisty ds. wsparcia technicznego z firmy Aksel Sp. z o.o. („Rozwiązania firmy Aksel i Deute Werke dedykowane dla PKP Intercity”), Dariusza Żółtkowskiego, Wiceprezesa Annax Sp. z o.o. (Najnowsze rozwiązania Annax w informacji pasażerskiej”), Zbigniewa Niemca, Zastępny Kierownika Wydziału P3 w Hucie Bankowej Sp. z o.o. („Huta Bankowa – produkcja, innowacja, wizja”) oraz Jakuba Papli, Dyrektora Generalnego Rail Tech Papla Sp. z o.o. („Rozwiązania Haslerrail i SAIRA dla Przewoźników Kolejowych”).

Drugiego dnia odbył się wyjazd studyjny do Zakładu Centralnego PKP Intercity SA – Warszawa Grochów, spotkania bilateralne oraz panel dyskusyjny, na którym omówiono współpracę PKP Intercity z kontrahentami realizującymi naprawy taboru. Duże zainteresowanie wzbudziła także prelekcja Adama Pecho, Prezesa Zarządu SSK Rail Sp. z o.o., złotego partnera konferencji. Pecho przedstawił nowoczesny sposób myślenia o modernizacji, skonfrontował perspektywy producentów i przewoźników, po czym podkreślił, że najważniejszy jest dialog przed i w trakcie realizacji projektu, a także dokładność, gwarancja, wysoka jakość produktów oraz uniezależnienie biznesu od dostawców zewnętrznych.

Już po raz trzeci Konferencja techniczno-naprawcza PKP Intercity SA cieszyła się olbrzymim zainteresowaniem i umożliwiła efektywny dialog pomiędzy największym polskim kolejowym przewoźnikiem pasażerskim a kontrahentami z sektora taboru szynowego. Kolejna konferencja z tego cyklu odbędzie się w listopadzie b.r.

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ