STRONA ARCHIWALNASerdecznie zapraszamy na naszą nową stronę: IZBAKOLEI.PL
MenuMenu

Relacja 2016

W Gdańsku odbyła się konferencja Techniczno- naprawcza PKP Intercity SA, zorganizowana przez Polska Izbę producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei, podczas której Spółka przedstawiła swoje plany rozwojowe i zapotrzebowania. W trzydniowym wydarzeniu wzięło udział ponad 170 przedstawicieli przewoźnika, firm związanych z rynkiem kolejowym oraz ekspertów.

Konferencja skupiła się na wykreowaniu efektywnego dialogu na linii PKP Intercity a firmy wykonawcze. Podmioty operujące na rynku kolejowym miały okazję do zaprezentowania swojego potencjału oraz najnowszych rozwiązania w zakresie produkcji, napraw i prac utrzymaniowych taboru kolejowego.

Otwarcia konferencji dokonał Adam Musiał, Dyrektor Izby Kolei a uroczystego rozpoczęcia Jarosław Oniszczuk, Członek Zarządu, „PKP Intercity” S.A. Podczas inauguracyjnego wystąpienia Oniszczuk przedstawił ilostan inwentarzowy taboru, naprawy P4 i P5 wykonane w 2016 roku, prognozowaną liczbę napraw na 2017 oraz plany inwestycyjne IC do 2020 roku.

Pierwszym komercyjnym prelegentem był Janusz Dembski, Product Manager z PROTEKTEL – Zbigniew Achciński, Dariusz Stempiń, Jacek Turkowski Spółka Jawna, która scharakteryzował ograniczniki przepięć i przekaźniki w kolejowym systemie trakcyjnym. Następnie Krzysztof Włodarz, Dyrektor Generalny z HEICO Poland Sp. z o.o. streścił system HEICO-LOCK jako gwarancja skutecznego zabezpieczenia połączeń śrubowych. Charakteryzując podkładki klinujące HEICO-LOCK Włodarz zaznaczył, że to jeden z najbardziej skutecznych sposobów na zabezpieczenie połączeń śrubowych przed samoczynnym luzowaniem spełniający wymagania norm DIN 25 201 i DIN 605 151.

Nowoczesny system informacji pasażerskiej był przedmiotem prezentacji  Daniela Pogody, Dyrektora Biura Konstrukcyjnego oraz Andrzeja Barszcza, Managera Rynku Kolejowego firmy R&G PLUS Sp. z o.o. Omówili oni SIP dla taboru szynowego i kolei, komunikacji miejskiej oraz komunikacji międzymiastowej. Zwrócili oni szczególną uwagę na cechy systemu a zatem prostą konstrukcję, łatwą obsługę, konfigurację, bezobsługową transmisje danych, długość życia oraz łatwą adaptację do współpracy z systemami pokładowymi.

W przypadku firmy 3M POLAND Sp. z o.o., Marcin Domański, Market Development Specialist, zdefiniował rozwiązania 3M w budowie i procesach naprawczych pojazdów szynowych. Słuchacze mieli okazję zapoznać się z aspektami użycia taśm i klejów przemysłowych, folii graficznych i ochronnych oraz systemów obróbki ściernej.

Mariusz Syldatk, Dyrektor handlowy SOSNOWSKI Sp. Z o. o. Sp.K, omówił nowoczesne zaplecze techniczne podstawą prawidłowego funkcjonowania dokonując przeglądu urządzeń do obsługi codziennej i napraw taboru.

Pierwszy panel w drugim dniu konferencji przeznaczono na omówienie współpracy „PKP Intercity” S.A. z kontrahentami realizującymi naprawy taboru. Najpierw przedstawiciele pionów technicznych Zakładów PKP Intercity SA Centralnego – Warszawa, Południowego – Kraków, Zachodniego – Poznań i Północnego – Gdynia zaprezentowali reklamacje zgłoszone po naprawach P4 i P5 w okresie od stycznia 2015 roku do września 2016 pojazdów trakcyjnych i wagonów pasażerskich.

W kolejnym panelu natomiast miały miejsce spotkania zamknięte podczas, których omówiono realizację i zawartych i bieżących umów oraz zasady współpracy pomiędzy „PKP Intercity” SA a kontrahentami. Rozmowy toczyły się w grupach tematycznych: wagony (Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA, Newag SA, Remtrak Sp. z o.o., Wagon Opole Sp. z o.o., H. Cegielski – FPS Sp. z o.o.), lokomotywy (Newag SA, Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Oleśnicy SA, Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego i Miejskiego Sp. z o.o., Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA), EZT (Alstom Konstal SA, Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA).

Uczestnicy konferencji, którzy nie wzięli udziału w dyskusjach mieli sposobność na przejazd Express Intercity Premium, czyli popularnym Pendolino, z Gdańska do Gdynii oraz zwiedzanie składu.

Ostatni dzień organizatorzy przeznaczyli na spotkania wewnętrzne „PKP Intercity” SA, które zamknęły konferencję.

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ