STRONA ARCHIWALNASerdecznie zapraszamy na naszą nową stronę: IZBAKOLEI.PL
MenuMenu

Relacja 2015

Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei wraz z PKP Intercity S.A. zorganizowała pierwszą konferencję techniczno- naprawczą. Miejscem spotkania przedstawicieli branży był ośrodek Falenty pod Raszynem. Wydarzenie było okazją do zapoznania się z aktualną sytuacją i planami taborowymi przewoźnika.

Konferencja trwała trzy dni i miała nieszablonowy charakter bowiem dzień pierwszy przeznaczono na prezentacje PKP Intercity S.A. oraz firm z branży kolejowej. W kolejnych dwóch była natomiast możliwość omówienia współpracy PKP Intercity z kontrahentami oraz spotkań bilateralnych.

Moderatorem konferencji był Michał Guzek, Dyrektor Wykonawczy ds. Technicznych „PKP Intercity” S.A. a otwarcia dokonali wspólnie Adam Musiał, Dyrektor, Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei oraz Piotr Rybotycki, Członek Zarządu ds. Operacyjnych „PKP Intercity” S.A. Rybotycki wygłosił także przemówienie inauguracyjne po czym przekazał głos Guzkowi. Dyrektor Wykonawczy ds. Technicznych „PKP Intercity” S.A. przedstawił aktualną sytuacje taborową, realizowane projekty oraz plany „PKP Intercity” S.A. na przyszłość. Podczas tej części przedstawiono ilość taboru PKP Intercity, napraw P4 i P5 oraz prognozy inwestycyjne w zakresie pojazdów trakcyjnych i wagonów pasażerskich.

Część przeznaczoną na prezentacje firm partnerskich rozpoczęła Beata Szulfer – Rosiak, Dyrektor ds. Rynku Transportu Szynowego z ASTE Sp. z o.o. , które dostarcza produkty dla taboru szynowego oraz infrastruktury kolejowej. wagony pasażerskie. Szulfer – Rosiak przedstawiła zastosowanie produktów ASTE a zatem kabli zasilających, sterowniczych, do przesyłu danych, koncentrycznej ochrony kabli PMA, koryt grzebieniowych oraz siatkowych anten anteny zewnętrznych i wewnętrznych w elektrycznych zespołach trakcyjnych czy lokomotywach spalinowych i elektrycznych.

Krzysztof Włodarz, Dyrektor Generalny w Heico Poland Sp. z o.o.- Krzysztof Włodarz, zaprezentował skuteczny sposób na zabezpieczenie śrub przed samoczynny luzowaniem – podkładki klinujące HEICO-LOCK. Zalety tego produktu to między innymi pewne zabezpieczenie połączeń śrubowych przed poluzowaniem w warunkach wibracji, drgań i obciążeń dynamicznych, wysoka odporność na korozję, wysoka twardość pozwalająca na współpracę ze śrubami do klasy 12.9 włącznie oraz temperatura pracy odpowiednia do współpracujących śrub i nakrętek.

Systemy pomiarowe do kół taboru były natomiast tematem prezentacji prezesa Juliusza Grabczyka z PUT GRAW Sp. z o.o.

Zalety wiązań i mocowań takich jak opaski kablowe serii OS (outside serrated), KR, mocujące EdgeClip i Fir Tree-Tie czy narzędzi do rozcinania opasek kablowych CUTties oraz bezhalogenowych koryt grzebieniowych firmy HellermannTyton GmbH zaprezentował Paweł Petykiewicz, Sales Manager.

Firmę ANNAX Sp. z o.o. reprezentowali – Dariusz Żółtowski, Wiceprezes Zarządu i Piotr Czerwionka, Dyrektor Sprzedaży omawiając zagadnienie nowoczesnej informacji w pociągach pasażerskich na podstawie rozwiązań i doświadczenia grupy ANNAX.

Pierwszy dzień zakończył Mariusz Syldatk, Dyrektor handlowy z SOSNOWSKI Spółka z o.o. Spółka Komandytowa. Przedstawił on urządzenia będące w ofercie gdańskiej firmy w tym między innymi podnośniki śrubowe Kutruffa – udźwig od 5 – 50 t, podnośniki hydrauliczne bezprzewodowe – udźwig od 5 – 12,5 t, zapadnie torowe wózków oraz zestawów kołowych czy systemy odfekalniania taboru: stacjonarne i mobilne.

W drugim dniu konferencji panele II i III poświęcono na omówienie współpracy „PKP Intercity” S.A. z kontrahentami realizującymi obecnie naprawy taboru „PKP Intercity” S.A. oraz spotkania bilateralne podczas, których omówiono realizację zawartych i bieżących umów oraz zasad dalszej współpracy pomiędzy przewoźnikiem a firmami: Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A., Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Oleśnicy S.A., Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego i Miejskiego Sp. z o.o., PKP CARGOTABOR Sp. z o.o., Remtrak Sp. z o.o., Wagon Opole Sp. z o.o. oraz H. Cegielski – FPS Sp. z o.o.
Podczas konferencji miały miejsce także zamknięte, wewnętrzne spotkania „PKP Intercity” S.A. Na nich zaprezentowały się cztery Zakłady PKP IC- Zachodni, Centralny, Południowy i Północny, które pokazały ilość reklamowanych pojazdów trakcyjnych i wagonów po naprawach P4 i P5 w okresie od stycznia do września 2015 r.

Konferencja, która odbyła się w ośrodku Falenty okazała się bardzo potrzebna. Umożliwiono bowiem kontrahentom omówienie umów i zasad współpracy z PKP Intercity S.A oraz określenie tych elementów na przyszłość.

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ