STRONA ARCHIWALNASerdecznie zapraszamy na naszą nową stronę: IZBAKOLEI.PL
MenuMenu

Program

14.11.2018 r. – środa

13:00 – 14:00 Rejestracja oraz zakwaterowanie uczestników konferencji
14:00 – 15:00 Lunch
15:00 Uroczyste rozpoczęcie konferencji:
Jarosław Oniszczuk, Członek Zarządu „PKP Intercity” S.A.
Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei: Adam Musiał, Dyrektor Generalny, Dorota Markiewicz, Dyrektor

Uroczystość wręczenia CERTYFIKATÓW wstąpienia w poczet firm członkowskich
Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei

GG Technik S.C. Piotr Gaca, Maciej Groblewski

LINK CABLES Sp. z o.o.

ZEP Polska/ "PREXPOL" J.Piskor i J.Walkiewicz Spółka Jawna

15:15 – 15:30  PANEL I - Wystąpienie inauguracyjne

 

 • Jarosław Oniszczuk, Członek Zarządu „PKP Intercity” S.A.
  Przedstawienie firmy „PKP Intercity” S.A. – referat inauguracyjny
 • Wręczenie  "Świadectw Zgodności"
  certyfikatów potwierdzających akceptowalność przez  „PKP Intercity” S.A.  produkowanych części i podzespołów  lub wykonywanych usług utrzymaniowo-naprawczych dotyczących taboru kolejowego.

Świadectwa Zgodności po przeprowadzonym z wynikiem pozytywnym audycie dla firm:

 • PZPG Piastów Dystrybucja Sp. z o.o.
 • Bombardier Transportation Polska Sp. z o.o.
 • NOVA FARBY S.C. Patrycja Trzmiel, Andrzej Schwenke
 • ROGUM Kable Sp. z o.o.
 • PRONET Color Sp. z o.o.
 • Mankiewicz Lakiery Przemysłowe Sp. z o.o. i S.K.
 • Zakład Wyrobów Metalowych "RESTAL" Elżbieta Rembiasz

Świadectwa wznowione

 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA
 • ARGIS Sp. z o.o.
 • Zakład Usług Taborowych "REMTRAK" Sp. z o.o.
 • WABTEC Poland Sp. z o.o.
 • Darpol Sp. z o.o.

15:30 – 16:45 PANEL II - Wystąpienia i prezentacje

 

 • „PKP Intercity” S.A, Krzysztof Prządka, Dyrektor Biura Taboru,
  Wdrożone rozwiązania techniczne w wagonach poddanych modernizacji.
 • ZEP Polska, "PREXPOL" J.Piskor i J.Walkiewicz Spółka Jawna, Bartosz Chyliński, Regionalny Manager ds. Techniczno-Handlowych,
  „Carter do Karterów”
 • FUCHS OIL Corporation (PL) Sp. z o.o., dr inż. Bogdan Miśta, Manager produktu d.s. Przemysłowych Środków Smarnych,
  „Specjalistyczne środki smarne dla nowoczesnego taboru kolejowego”

16:45 - 17:00 Przerwa kawowa 

17:00 – 18:00 PANEL III - Wystąpienia i prezentacje

 

 • PILZ POLSKA Sp. z o.o., Grzegorz Golan, Bussines Development Manager
  „Bezpieczeństwo aplikacji kolejowych poprzez SIL PLC”
 • TEKNOWARE Poland Sp. z o.o., Franciszek Seul, Manager
  „Prezentacja oświetlenia TEKNOWARE”
 • PSI Polska Sp. z o.o., Aleksander Faleńczyk, Senior Sales Manager, Jakub Jaszczur, Presales Manager
  „Uwaga, następna stacja Przemysł 4.0, czyli jak nowoczesne technologie mogą wspierać produkcję”

19.30 Uroczysta kolacja - Sala Grand Royal

15.11.2018r. – czwartek

7:30 - 9:00 Śniadanie

10:00 – 14:00 PANEL IV - RÓWNOCZEŚNIE

SZKOLENIE (SALA IMPERIAL)

SPOTKANIA BILATERALNE (Sala ROYAL TRINITY A, B)

10:00 – 14:00 Szkolenia

Politechnika Śląska, Wydział Transportu

1) prof. Janusz Ćwiek, Kierownik Katedry Transportu Kolejowego
„Możliwości zastosowania materiałów kompozytowych na pudła wagonów osobowych” 

2) prof. Krzysztof Labisz, dr Adam Mańka
„Klocki i okładziny hamulcowe kompozytowe w aspekcie wymagań TSI, interoperacyjności”

3) prof. Jarosław Konieczny, dr Adam Mańka
"Cykl życia pojazdów szynowych (w tym wytrzymałość zmęczeniowa osi zestawów kołowych)"

10:00 -14:00 Spotkanie bilateralne (zamknięte)
omówienie realizacji zawartych i bieżących umów oraz zasad współpracy pomiędzy, „PKP Intercity” S.A. a kontrahentami

Grupy tematyczne:
Wagony (sala_ROYAl  TRINITY A)
10.00 – 10.30 Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A.
10.30 – 11.00 Wagon Opole Sp. z o.o.
11.00 – 11.30 Zakład Usług Transportowych REMTRAK
11.30 – 12.00 NEWAG S.A.
12.00 – 12.30 H. Cegielski Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o.  
12.30 – 13.00 ZNTK Mińsk Mazowiecki    

Lokomotywy i EZT (sala_ROYAl  TRINITY B)
10.00 – 10.30 OLKOL Sp. z o.o.
10.30 – 11.00 Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego i Miejskiego Sp. z o.o.
11.00 – 12.00 Pojazdy Szynowe  PESA Bydgoszcz S.A.
12:00 – 12:30 ALSTOM KONSTAL SA
12.30 – 13.00 NEWAG S.A.

14:00 -15:00 Obiad

15:00 – 17:00 PANEL V - Omówienie współpracy „PKP Intercity” S.A. z kontrahentami realizującymi naprawy taboru

 

 • Zakład Centralny - Warszawa, Zygmunt Wolanin, Z-ca Dyrektora Zakładu
  „Instalacja elektryczna w pociągach – magistrala UIC: budowa, przeznaczenie i występujące problemy”
 • Zakład Południowy – Kraków, Janusz Nowak, Z-ca Dyrektora Zakładu
  „Najwcześniej występujące uszkodzenia, stwierdzone podczas czynności przeglądowych wagonów”
 • Zakład Zachodni – Poznań, Andrzej Bokszczanin, Z-ca Dyrektora Zakładu
  „Klimatyzacja wagonów – usterki i problemy techniczne”
 • Zakład Północny – Gdynia, Sławomir Leman, Z-ca Dyrektora Zakładu
  „Nieszczelność przekładni zębatych w lokomotywach EP07/EU07” 

17:00 -17:15 Przerwa kawowa

17:15 – 18:15 PANEL VI - Omówienie współpracy „PKP Intercity” SA z kontrahentami realizującymi naprawy taboru. Dyskusja. (SALA IMPERIAL)

 

 • PKP Intercity” S.A, Grzegorz Misiura, Naczelnik, „Standaryzacja w projektach taborowych „PKP Intercity” S.A."
 • Przedstawiciele Biura Taboru PKP Intercity SA - dyskusja

19.00 Zbiórka
19.30 Kolacja - Restauracja SPICHLERZ, Ustka, BIESIADA PIRACKA.

16.11.2018 r. – piątek

7:30 – 09:00 Śniadanie

9:00 – 12:00 PANEL VII Blok zamknięty – spotkania wewnętrzne „PKP Intercity” S.A.

12:00 Zakończenie konferencji

*Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w programie.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Program

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ