MenuMenu

Relacja 2019 VIII Konferencja

O inwestycjach i standaryzacji rozwiązań taborowych. Za nami VIII edycja konferencji Techniczno-Naprawczej PKP Intercity S.A.

Prawie 200 gości uczestniczyło w VIII edycji konferencji Techniczno-Naprawczej „PKP Intercity” S.A., zorganizowanej w dniach 20-22 listopada w Centrum Konferencyjnym „Marriott” w Sopocie. W 6 blokach tematycznych prelegenci omówili innowacyjne rozwiązania zapewniające szybkie i bezpieczne przewozy, standaryzacje rozwiązań taborowych i inwestycje związane z efektywnym utrzymaniem taboru.

Oficjalnego otwarcia konferencji dokonała Dorota Markiewicz, Dyrektor Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei. W trakcie inauguracji miała miejsce uroczystość wręczenia certyfikatów przedsiębiorstwom wstępującym w poczet firm członkowskich Izby. Do grona tego dołączyli: GERPOL Systemy Siedzeń Sp. z o.o., PROFIKA BROKER Sp. z o.o., WOJMAR Automatyka Przemysłowa Sp. z o.o, oraz OBERON 3D L. Pietrzak i Wspólnicy Sp.J.

Wydarzeniu towarzyszyło także wręczenie świadectw zgodności - certyfikatów potwierdzających akceptowalność przez PKP Intercity S.A. produkowanych części i podzespołów lub wykonywanych usług utrzymaniowo-naprawczych dot. taboru kolejowego. Świadectwa odebrali: ARGIS Sp. z o.o., ASTE Sp. z o.o., PKP Intercity S.A.

Zakład Północny, NOVA FARBY S.C. Patrycja Trzmiel i Andrzej Schwenke oraz AURATOR Sp. z o.o. KONORR -BREMSE Systemy Kolejowe Polska Sp. z o.o.

Głównym punktem konferencji były liczne prelekcje. W pierwszym bloku realizację postępów i strategii taborowej PKP Intercity S.A. omówił Krzysztof Prządka, Dyrektor Biura Taboru PKP Intercity. Przedstawił on także szanse i wyzwania, jakie w najbliższych latach stoją przed spółką.

- Od trzech lat obserwujemy ciągły wzrost liczby pasażerów korzystających z naszych usług – mówił. – Największy sukces odnotowaliśmy w tym roku – dokładnie 18 sierpnia. W ciągu jednego dnia z naszych usług skorzystało aż 212 tys. pasażerów. Porównując, z rokiem ubiegłym, odnotowaliśmy wzrost na poziomie 13 procent. Jak pokazują prognozy, w czwartym sezonie PKP Intercity, w stosunku do roku 2018, również odnotuje wzrost. Wpływ na to ma systematyczna poprawa jakości naszych usług. Przed nami liczne modernizacje i dostawa nowego taboru. Myślę, że końcówka roku będzie pod tym względem bardzo ambitna.

O wykorzystaniu produktów na rynku przemysłowym i instytucjonalnym mówił Mariusz Pietrzyk, Prezes Zarządu firmy Bio-Earth, producent chemii przemysłowej, Złoty Partner Konferencji. 

- Nasze produkty są w 100 procentach bezpieczne, nie tylko dla maszyn, ale także dla ludzi – podkreślał w trakcie swojego wystąpienia. - Wysoka jakość produktu wiąże się z odpowiednią jakością składników, dlatego też kładziemy duży nacisk na wybór firm, z którymi współpracujemy. Niezwykle ważnym aspektem naszej pracy jest także działalność badawczo-rozwojowa. W kwestie zachowania bezpieczeństwa zaangażowany jest cały sztab ludzi.

W kolejnej części bloku II o WiDS, czyli innowacyjnym systemie detekcji zajętości w fotelach firmy Ster mówił Przemysław Wiąckiewicz, Sales menager firmy STER Sp. z o.o., Srebrny partner Wydarzenia.

- Zajmujemy się systemami stosowanymi w różnego typu przejazdach przeznaczonych do przewozu pasażerów – przypomniał przedstawiciel STER Sp. z o.o. – Przyświeca nam hasło „Więcej niż tylko siedzenie”. Chodzi bowiem o zwiększenie walorów bezpieczeństwa i ekonomiki użytkowania.

Przemysław Wiąckiewicz zaznaczył, że w ramach działalności firmy wdrażane są również rozwiązania uzupełniające funkcjonalność fotela, m.in. stosując system WIDS czy systemy antybakteryjne.

Istotnym wystąpieniem, nawiązującym do hasła przewodniego VIII edycji konferencji, była prelekcja Bogdana Miśty, Menadżera Produktu ds. Przemysłowych Środków Smarnych z firmy FUCH Oil Corporation (PL) Sp. z o.o., Brązowego Partnera Konferencji. W swoim zagadnieniu „Smarowanie obrzeży kół jezdnych taboru szynowego” wspomniał o zaletach idących za poprawnym zastosowaniem środków smarnych w przemyśle transportu szynowego – redukcji tarcia, mniejszej eksploatacji szyn i kół, a także wysokiej przyczepności pociągu do szyny i mniejszemu ryzyku jego wykolejenia.

Jako ostatni w tym bloku wystąpił Kajetan Dunst, Główny konstruktor w firmie RAIL BOHAMET Sp. z o.o., który zaprezentował temat „Okna i wyposażenie wnętrza dla taboru szynowego produkcji RAIL BOHAMET Sp. z o.o.”

Uczestnicy konferencji mogli dowiedzieć się jakich zadań podejmuje się firma, jakie rozwiązania stosuje oraz gdzie wykorzystywane są jej produkty. Równolegle z prelekcjami na foyer hotelu Marriott swoje produkty prezentowali wystawcy pracujący w branży techniczno-naprawczej. Goście mogli w bezpośredniej rozmowie dowiedzieć się o innowacjach wprowadzanych przez dane przedsiębiorstwo na rynek oraz produktach, jakie oferuje.

Drugiego dnia VIII edycji Konferencji zorganizowane zostały zamknięte spotkania bilateralne, w których trakcie omówiono realizacje zawartych i bieżących umów oraz zasady współpracy pomiędzy PKP Intercity S.A. a kontrahentami.

W tym samym czasie przedstawiciele firmy PROFIKA BROKER S.A. prowadzili 3godzinne szkolenie „Ryzyka w kontraktach kolejowych i sposoby ich zabezpieczenia”.

W drugiej części dnia dyrektorzy z Centralnego, Południowego, Zachodniego i Północnego Zakładu omówili współpracę PKP Intercity S.A. z kontrahentami.

- Dzięki takim konferencjom wyjeżdżamy z bagażem nowych doświadczeń i szeroką wiedzą – mówił Jarosław Oniszczuk, Członek Zarządu Spółki PKP Intercity S.A. – Prezentujecie tu państwo zagadnienia, które w przyszłości mogą zmienić polską kolej, które mogą być jej sukcesem.

Jako pierwszy temat współpracy podjął Zygmunt Wolanin, Z-ca Dyrektora Zakładu Centralnego w Warszawie. Omówił sposoby reprofilacji zestawów kołowych taboru kolejowego na nowo wybudowanej tokarni podtorowej UGE 3000N z wykorzystaniem danych z laserowego stanowiska RF ICC pomiarów parametrów zestawów wagonów zainstalowanego na hali całopociągowej w Olszynce Grochowskiej.

Przedstawiciel Zakładu Południowego – Kraków – Z-ca Dyrektora Andrzej Brzeźny w swoim wystąpieniu podjął temat przebudowy i zagospodarowania bocznicy kolejowej Kraków Prokocim w celu podniesienia standardów. Wspomniał także o zagospodarowaniu parku maszynowego podczas obsługi technicznej pojazdów kolejowych oraz zwiększeniu możliwości przewozowych Zakładu Południowego.

Podsumowania eksploatacji modernizowanej lokomotywy EU07A dokonał zaś Andrzej Bokszczanin, Z-ca Dyrektora Zakładu Zachodniego w Poznaniu, a kwestie związane z lusterkami w pojazdach trakcyjnych – Z-ca Dyrektora Zakładu Północnego w Gdyni – Sławomir Leman.

Ostatnia tego dnia prelekcja dotyczyła wymagań, jakie stawia PKP Intercity w temacie oszklenia pojazdów szynowych – wagonów, lokomotyw i EZT. O tym opowiedział Naczelnik Wydziału PKP Intercity S.A. – Grzegorz Misiura.
 Trzeciego dnia wydarzenia goście wzięli udział w zamkniętych spotkaniach wewnętrznych.

VIII Konferencja Techniczno-Naprawcza „PKP Intercity” S.A. odbyła się pod patronatem i we współpracy z „PKP Intercity” S.A.

Kolejne spotkanie odbędzie się już w kwietniu 2020 roku, na które serdecznie Państwa zapraszamy.

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ