MenuMenu

Program

ŚRODA – 22.04.2020 - I DZIEŃ KONFERENCJI

13:00 – 14:00 Rejestracja oraz zakwaterowanie uczestników konferencji
14:00 – 15:00 Lunch
15:00 Uroczyste rozpoczęcie konferencji:
Zarząd „PKP Intercity” S.A.
Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei
Adam Musiał, Dyrektor Generalny, Dorota Markiewicz, Dyrektor

Uroczystość wręczenia CERTYFIKATÓW wstąpienia w poczet firm członkowskich Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei 

Blok I Godz.15.10 – 15.30 | WYSTĄPIENIE INAUGURACYJNE, WRĘCZENIE ŚWIADECTW ZGODNOŚCI

 

 • ZARZĄD „PKP INTERCITY” S.A.
  temat prezentacji w uzgodnieniu 
 • WRĘCZENIE ŚWIADECTW ZGODNOŚCI 
  certyfikatów potwierdzających akceptowalność przez„PKP Intercity” S.A.produkowanych części i podzespołówlub wykonywanych usług utrzymaniowo-naprawczychdotyczących taboru kolejowego

 

Blok II Godz. 15.30 – 17.00 | WYSTĄPIENIA I PREZENTACJE 

 

 • "PKP INTERCITY” S.A.
  temat prezentacji w uzgodnieniu 
 • BIO – EARTH Sp. z o.o. - ZŁOTY PARTNER KONFERENCJI, Mariusz Pietrzyk – Prezes Zarządu 
  temat prezentacji w uzgodnieniu 
 • JS FABRYKA PRZEKŁADNI SP. Z O.O. – SREBRNY PARTNER KONFERENCJI 
  temat prezentacji w uzgodnieniu
 • FUCHS OIL Corporation (PL) Sp. zo.o. – BRĄZOWY PARTNER KONFERENCJI 
  temat prezentacji w uzgodnieniu
 • IGUS SP. Z O.O. - Michał Obrębski – Product Manager 
  temat prezentacji w uzgodnieniu
 • PREZENTACJA FIRMY Z BRANŻY – 3 prezentacje

19.00 – Uroczysta kolacja 

CZWARTEK – 23.04.2020 - II DZIEŃ KONFERENCJI

7.00 – 10.00 – śniadanie

Blok III Godz. 10.00 – 13.00 SESJE RÓWNOLEGŁE 

SZKOLENIE

DLA POZOSTAŁYCH UCZESTNIKÓW KONFERENCJI

SPOTKANIA BILATERALNE (ZAMKNIĘTE)

9:00 -10:00 Narada antyawaryjna Wydział Odbiorów Komisarycznych „PKP INTERCITY” S.A.
10:00 -14:00 Spotkanie bilateralne (zamknięte) omówienie realizacji zawartych i bieżących umów oraz zasad współpracy pomiędzy „PKP Intercity” S.A. a kontrahentami.

WAGONY
10:00-10:30 H. CEGIELSKI FABRYKA POJAZDÓW SZYNOWYCH Sp. z o.o.
10:30-11:00 PKP Intercity Remtrak sp. z o. o.
11:00-11:30 NEWAG S.A.
11:30-12:00 POJAZDY SZYNOWE PESA BYDGOSZCZ S.A.
12:00-12:30 ZNTK MIŃSK MAZOWIECKI S.A.
12:30-13:00 WAGON OPOLE Sp. z o.o.

LOKOMOTYWY I EZT
10:00-10:30 OLKOL Sp. z o.o.
10:30-11:00 ZAKŁADY NAPRAWCZE TABORU KOLEJOWEGO I MIEJSKIEGO Sp. z o.o.
11:00-11:30 POJAZDY SZYNOWE PESA BYDGOSZCZ S.A.
11.30-12.00 ALSTOM KONTAL S.A.
12:00-12:30 NEWAG S.A.
12:30-13:00 KNORR BREMSE SYSTEMY KOLEJOWE POLSKA Sp. z o.o.

13.00 – 14.00 Obiad

Blok IV Godz. 14.00 – 15.00 | OMÓWIENIE WSPÓŁPRACY „PKP INTERCITY” S.A. Z KONTRAHENTAMI

 

 • ZAKŁAD CENTRALNY – WARSZAWA, Zygmunt Wolanin, Z-ca Dyrektora Zakładu
  "Reprofilacja zestawów kołowych taboru kolejowego na nowo wybudowanej tokarni podtorowej UGE3000N z wykorzystaniem danych z laserowego stanowiska RF ICC pomiarów parametrów zestawów wagonów zainstalowanego na hali całopociągowej w Olszynce Grochowskiej”
 • ZAKŁAD POŁUDNIOWY – KRAKÓW, Andrzej Brzeźny, Z-ca Dyrektora Zakładu 
  „Możliwości diagnostyczne stanowiska TENSAN”
 • ZAKŁAD ZACHODNI – POZNAŃ, Andrzej Bokszczanin, Z-ca Dyrektora Zakładu 
  „Doświadczenia z eksploatacji zmodernizowanej lokomotywy SM42 typu 6DL”. 
 • ZAKŁAD PÓŁNOCNY – GDYNIA, Sławomir Leman, Z-ca Dyrektora Zakładu 
  „Usterki drzwi wagonowych”

Blok V Godz. 15.00 – 15.30 | OMÓWIENIE WSPÓŁPRACY „PKP INTERCITY” S.A. Z KONTRAHENTAMI | DYSKUSJA

 

 • „PKP INTERCITY” S.A., Grzegorz Misiura, Naczelnik  
  „Blokada selektywna drzwi bocznych wejściowych w wagonach”.

16.30 – Zbiórka
17.00 – 19.00 Atrakcja plenerowa
19.30 – Powrót do hotelu
20.00 – Kolacja

PIĄTEK – 24.04.2020 - III DZIEŃ KONFERENCJI

7:30 -9:00 Śniadanie

Blok VI Godz. 9.00 – 12.00 | BLOK ZAMKNIĘTY – SPOTKANIA WEWNĘTRZNE „PKP INTERCITY” S.A.

12:00 Zakończenie konferencji

 

*Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie

 

Do dyspozycji gości: 
STREFA saun, jacuzzi, basenów w godzinach 7.00 – 22.00 SIŁOWNIA

DOKUMENTY DO POBRANIA

PROGRAM

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ