MenuMenu

Program

20.11.2019 – ŚRODA – I DZIEŃ KONFERENCJI

13:00 – 14:00 Rejestracja oraz zakwaterowanie uczestników konferencji
14:00 – 15:00 Lunch - RESTAURACJA MERA BRASSERIE – PARTER
15:00  Uroczyste rozpoczęcie konferencji (SALE KONFERENCYJNE (A+B+C) – POZIOM I ):
Zarząd „PKP Intercity” S.A.
Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei
Adam Musiał, Dyrektor Generalny, Dorota Markiewicz, Dyrektor 

 

Uroczystość wręczenia CERTYFIKATÓW wstąpienia w poczet firm członkowskich
Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei

GERPOLSystemy Siedzeń Sp. z o.o. 
PROFIKA BROKER Sp. z o.o.
WOJMAR Automatyka Przemysłowa Sp. z o.o. 
OBERON 3D L.Pietrzak i WspólnicySp.J.

 

Blok I Godz.  15.10 – 15.30 WYSTĄPIENIA I PREZENTACJE

 

 • Zarząd  „PKP INTERCITY” S.A. – Jarosław Oniszczuk – Członek Zarządu ds. Operacyjnych
  „Omówienie realizacji i postępów strategii taborowej PKP Intercity S.A. – szanse i wyzwania cz.1”
 • WRĘCZENIE ŚWIADECTW ZGODNOŚCI
  certyfikatów potwierdzających akceptowalność przez  „PKP Intercity” S.A.  produkowanych części i podzespołów  lub wykonywanych usług utrzymaniowo-naprawczych  dotyczących taboru kolejowego
  ARGIS sp. z o.o. | ASTE Sp. z o.o. | PKP Intercity S.A. Zakład Północny | NOVA FARBY S.C. Patrycja Trzmiel, Andrzej Schwenke | AURATOR Sp. z o.o.

 

Blok II Godz. 15.30 – 17.00 WYSTĄPIENIA I PREZENTACJE

 

 • "PKP INTERCITY” S.A. – Adam Laskowski – Członek Zarządu ds. Inwestycyjnych 
  „Omówienie realizacji i postępów strategii taborowej PKP Intercity S.A. – szanse i wyzwania cz.2”
 • BIO – EARTH Sp. z o.o. - ZŁOTY PARTNER KONFERENCJI
  Mariusz Pietrzyk – Prezes Zarządu 
  „Wykorzystanie produktów na rynku przemysłowym i instytucjonalnym
 • STER Sp. z o.o. - SREBRNY PARTNER KONFERENCJI
  Przemysław Wiąckiewicz – Sales manager 
  "WiDS - innowacyjny system detekcji zajętości w fotelach Ster"
 • FUCHS Oil Corporation (PL) Sp. z o.o. - BRĄZOWY PARTNER KONFERENCJI
  Bogdan Miśta – Menadżer Produktu ds. Przemysłowych Środków Smarnych 
  „Smarowanie obrzeży kół jezdnych taboru szynowego”
 • RAIL BOHAMET  Sp. z o.o.
  Kajetan Dunst – Główny konstruktor 
  „Okna i wyposażenie wnętra dla taboru szynowego produkcji RAIL BOHAMET Sp. z o.o.”

 

Przerwa kawowa RESTAURACJA PESCATORE – POZIOM I 
18.30 – Zbiórka przy recepcji hotelowej
19.00 – Wieczór z Izbą
Kolacja
Browar Port Gdynia, Bulwar Nadmorski im.Feliksa Nowowiejskiego 2, 81-371 Gdynia (niespodzianka)
03.00 – Zakończenie (powrót do hotelu) 

21.11.2019 – CZWARTEK – II DZIEŃ KONFERENCJI 

7.00 – 10.00 – śniadanie - RESTAURACJA MERA BRASSERIE – PARTER 

Blok III Godz. 10.00 – 14.00 SESJE RÓWNOLEGŁE (SALE KONFERENCYJNE (A+B+C) – POZIOM I)

SZKOLENIE - SALA RYGA
Temat:  
„RYZYKA W KONTRAKTACH KOLEJOWYCH I SPOSOBY ICH ZABEZPIECZENIA” 
Prelegenci:  Małgorzata Rębowska –Kosela,  Łukasz Wawrzeńczyk 
PROFIKA BROKER Sp. z o.o. 

10:00 – 11:00
1. Specyfikacja ryzyka dostawcy produktów i usług na rzecz kolei.
2. Strategie zarządzania ryzykiem.
3. Odpowiedzialność  dostawcy w projektach taborowych.

11:00 - 12:30
1. Odpowiedzialność  dostawcy  w budownictwie kolejowym.
2. Rola umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zabezpieczeniu interesów dostawcy w kontraktach kolejowych.
3. Sposoby zabezpieczania ryzyka w kontraktach kolejowych.

12:30 – 13:30 
1. Identyfikacja i analiza ryzyk dostawcy w kontraktach kolejowych w przykładowych umowach ubezpieczenia.
2. Rola brokera jako partnera w procesie zarządzania ryzykiem.  

SPOTKANIA BILATERALNE (ZAMKNIĘTE)

9:00 -10:00 Narada antyawaryjna (SALA WARSZAWA)
Wydział Odbiorów Komisarycznych „PKP INTERCITY” S.A. 

10:00 -14:00 Spotkanie bilateralne (zamknięte) omówienie realizacji zawartych i bieżących umów oraz zasad współpracy pomiędzy, „PKP Intercity” S.A. a kontrahentami.

WAGONY (SALA WARSZAWA)
10:00-10:30 H. CEGIELSKI FABRYKA POJAZDÓW SZYNOWYCH Sp. z o.o.
10:30-11:00 PKP Intercity Remtrak sp. z o. o.
11:00-11:30 NEWAG S.A.
11:30-12:00 POJAZDY SZYNOWE PESA BYDGOSZCZ S.A.
12:00-12:30 ZNTK MIŃSK MAZOWIECKI S.A.
12:30-13:00 WAGON OPOLE Sp. z o.o.

LOKOMOTYWY I EZT (SALA TALIN)
10:00-10:30  OLKOL Sp. z o.o.
10:30-11:00  ZAKŁADY NAPRAWCZE TABORU KOLEJOWEGO I MIEJSKIEGO Sp. z o.o.
11:00-11:30  POJAZDY SZYNOWE PESA BYDGOSZCZ S.A.
11.30-12.00  ALSTOM KONTAL S.A.
12:00-12:30  NEWAG S.A.
12:30-14:00  KNORR BREMSE SYSTEMY KOLEJOWE POLSKA Sp. z o.o.

14.00 – 15.00 Obiad (RESTAURACJA MERA BRASSERIE – PARTER)

Blok IV Godz. 15.00 – 16.00 OMÓWIENIE WSPÓŁPRACY „PKP INTERCITY” S.A. Z KONTRAHENTAMI  (SALE KONFERENCYJNE (A+B+C) – POZIOM I)

 

 • ZAKŁAD CENTRALNY - WARSZAWA - Zygmunt Wolanin, Z-ca Dyrektora Zakładu
  "Reprofilacja zestawów kołowych taboru kolejowego na nowo wybudowanej tokarni podtorowej UGE3000N z wykorzystaniem danych z laserowego stanowiska RF ICC pomiarów parametrów zestawów wagonów zainstalowanego na HCP"
 • ZAKŁAD POŁUDNIOWY – KRAKÓW - Andrzej Brzeźny, Z-ca Dyrektora Zakładu
  „Przebudowa i zagospodarowanie bocznicy kolejowej Kraków Prokocim w celu podniesienia standardów i parku maszynowego podczas obsługi technicznej pojazdów kolejowych oraz zwiększenie możliwości przewozowych Zakładu Południowego”
 • ZAKŁAD ZACHODNI – POZNAŃ - Andrzej Bokszczanin, Z-ca Dyrektora Zakładu
  „Podsumowanie eksploatacji zmodernizowanej lokomotywy EU07A".
 • ZAKŁAD PÓŁNOCNY – GDYNIA - Sławomir Leman, Z-ca Dyrektora Zakładu
  „Eksploatacją i naprawa okien w wagonach osobowych”

 

Blok V  Godz. 16.00 – 16.30 OMÓWIENIE WSPÓŁPRACY „PKP INTERCITY” S.A. Z KONTRAHENTAMI | DYSKUSJA 

 

 • „PKP INTERCITY” S.A. – Grzegorz Misiura – Naczelnik Wydziału
  Wymagania PKP Intercity odnośnie oszklenia pojazdów szynowych – wagonów, lokomotyw i EZT”

19.00 –  Kolacja
„Wieczór orientalny” z atrakcjami (HOTEL MARRIOTT RESTAURACJA MERA BRASSERIE – PARTER)

22.11.2019 – PIĄTEK – III DZIEŃ KONFERENCJI

7:30 -  9:00   Śniadanie (RESTAURACJA MERA BRASSERIE – PARTER)

Blok VI   Godz. 9.00 – 12.00 BLOK ZAMKNIĘTY – SPOTKANIA WEWNĘTRZNE „PKP INTERCITY” S.A. (SALE KONFERENCYJNE (A+B+C) – POZIOM I SALA RYGA)

12:00 Zakończenie konferencji

DOKUMENTY DO POBRANIA

Program VIII Konferencja

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ