MenuMenu
I Konferencja NOWA STRATEGIA INWESTYCYJNA

I Konferencja NOWA STRATEGIA INWESTYCYJNA

"PKP INTERCITY" SA 2021 - 2030 TABOR I INFRASTRUKTURA

PROGRAM       KARTA ZGŁOSZENIA

I KONFERENCJA

NOWA STRATEGIA INWESTYCYJNA "PKP INTERCITY" SA 2021 - 2030 TABOR I INFRASTRUKTURA

Miejsce: Centrum Konferencyjne Hotel Nosalowy Dwór, Zakopane

Organizator: Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei

Zaproszeni do udziału:

 • Zarząd "PKP Intercity" S.A
 • Biuro Infrastruktury i Energetyki "PKP Intercity" S.A.
 • Biuro Taboru "PKP Intercity" S.A.
 • Dyrektorzy i Naczelnicy Zakładów: Centralnego, Północnego, Południowego, Zachodniego
 • Firmy zrzeszone w Polskiej Izbie Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei
 • Przedsiębiorcy z branży

Tematyka:

 • Stan realizacji obecnej strategii taborowej Spółki
 • Podsumowanie realizacji obecnej strategii infrastrukturalnej
 • Wpływ pandemii na przewozy w Polsce
 • Nowa strategia inwestycyjna Spółki na lata 2021 - 2030 -TABOR
 • Nowa strategia inwestycyjna Spółki na lata 2021 - 2030 - INFRASTRUKTURA
 • Wyzwania IV pakietu Kolejowego

 

PATRONAT

PARTNER ZŁOTY

PARTNER BRĄZOWY

WYSTAWCY

DOKUMENTY DO POBRANIA

Program 26-28.01.22r.

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ