MenuMenu

 

Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei oraz „PKP INTERCITY" S.A.,

dziękują za udział w

IX KONFERENCJI TECHNICZNO-NAPRAWCZEJ „PKP INTERCITY" S.A.,

która odbyła się 3-5 sierpnia 2021 r. w Centrum Konferencyjnym Czarny Potok w Krynicy Zdrój.

...

 

Projekty taborowe, plany rozwojowe oraz współpraca z kontrahentami – to tylko część z wielu tematów podjętych przez prelegentów w trakcie IX Konferencji Techniczno-Naprawczej „PKP Intercity S.A.”. Wydarzenie odbyło się w dniach 3-5 sierpnia w Hotelu Czarny Potok w Krynicy Zdrój.

W trakcie oficjalnej części wydarzenia wręczono świadectwa zgodności – certyfikaty potwierdzające akceptowalność przez „PKP Intercity” S.A. produkowanych części i podzespołów lub wykonywanych usług utrzymaniowo-naprawczych dot. taboru kolejowego. Dokumenty odebrali przedstawiciele firm:

 • KOLREM SP. z o.o., Sp. K.,
 • MEDCOM Sp. z o.o.
 • KNORR-BREMSE SYSTEMY KOLEJOWE POLSKA Sp. z o.o.
 • MAG-TRAIN Sp. z o.o.
 • JS FABRYKA PRZEKŁADNI Sp. z o.o. Sp. K.
 • ENERGO-MECHANIK Spółka z o.o. Oddział FABLOK
 • PESA Bydgoszcz S.A.
 • DARPOL Sp. z o.o. Sp.J.
 • KUŹNIA Ostrów Wielkopolski Sp. z o.o.
 • APS ENERGIA S.A.
 • MASCORT Uszczelnienia
 • KOBAN Sp. z o.o.
 • NOVOL Sp. z o.o.
 • MANKIEWICZ Lakiery Przemysłowe Sp. z o.o. Sp.K.
 • PZPG PIASTÓW DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.
 • BOMBARDIER Transportation Polska Sp. z o.o.

Trzydniowa konferencja skupiła członków Zarządu największego polskiego przewoźnika kolejowego – PKP Intercity, przedstawicieli Biura Taboru PKP Intercity S.A., Dyrektorów i Naczelników Zakładów: Centralnego, Północnego, Południowego oraz Zachodniego, przedsiębiorców z branży oraz firmy zrzeszone w Polskiej Izbie Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei.

Tradycyjnie w trakcie spotkania do grona Firm Członkowskich Izby wstąpiło kilka kolejnych przedsiębiorstw działających w branży kolejowej:

 • PKP Intercity Remtrak
 • Skinest Rail Polska Sp. z o.o.
 • Macro-System
 • Energo-Mechanik o. Chrzanów Fablok
 • Hi-Tech Technologia sp. z o.o. sp. k.
 • Glass System – Dexpol Sp. z o.o.
 • Olkol Sp. z o.o.
 • MAK Ubezpieczenia Sp. z o.o.

Inauguracyjnego wystąpienia pierwszego dnia IX Konferencji Techniczno-Naprawczej „PKP Intercity S.A.” dokonał Adam Laskowski, Członek Zarządu, który zaprezentował inwestycje planowane i realizowane przez Spółkę.

- PKP Intercity jest w trakcie realizacji Strategii Taborowej Kolej Dużych Inwestycji – mówił przedstawiciel Spółki. – W latach 2016-2020 z perspektywą do roku 2023 spółka przeznaczy na modernizację i zakup taboru kwotę 7 mld zł. W perspektywie po 2030 r. planujemy mieć 100 proc. nowego i zmodernizowanego taboru.

Blisko 80 proc. połączeń będzie zestawianych z nowego lub zmodernizowanego taboru. W latach 2021 – 2030 PKP Intercity przeznaczy na inwestycje 19 mld zł. Dotychczas zakontraktowano na inwestycje taborowe oraz infrastrukturalne kwotę 5,2 mld zł brutto.

W trakcie prezentacji Adam Laskowski podkreślał wpływ epidemii koronawirusa na liczbę pasażerów oraz skalę przewozów pociągami PKP Intercity.

- W 2020 r. liczba pasażerów w przewozach międzynarodowych wyniosła 800 tys. – to blisko 47-procentowy spadek w stosunku do roku 2019 – mówił Członek Zarządu przewoźnika. – Całkowita liczba pasażerów na pokładach pociągów PKP Intercity wyniosła 26,7 mln zł. To spadek rzędu 45 proc. w stosunku do 2019 r.

Do strategii taborowej odniósł się Krzysztof Prządka, Dyrektor Biura Taboru PKP Intercity S.A. Jak zaznaczył, mimo utrudnionej sytuacji rynkowej, przewoźnik zgodnie z planem kontynuuje inwestycje w unowocześnienie floty swoich pociągów. Zaprezentował także stan realizacji projektów w ramach Strategii Taborowej. Do końca czerwca zakontraktowano 26 projektów. W trakcie przetargów było 9 dokumentów, zaś w przygotowaniu – 4.

- Odebraliśmy także 41 proc. zamówionych lokomotyw – dodaje Krzysztof Prządka.- Podobnie sytuacja ma się w przypadku wagonów.

Kolejnymi prelegentami byli Złoci Partnerzy Konferencji – Mariusz Pietrzyk, Prezes Zarządu BIO-EARTH Sp. z o.o.  oraz Tomasz Ciecierski, Prezes Zarządu MAG-TRAIN Sp. z o.o.

- Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, dostarczamy systemy myjące warsztatowe o szerokiej gamie rozwiązań, różnych parametrach technicznych i przeznaczeniu – podkreślał Mariusz Pietrzyk w trakcie swojego wystąpienia.

Przedstawiciel firmy MAG-TRAIN mówił zaś o „Odpowiedzialności za bezpieczeństwo i rozwój polskich kolei”.

Temat „Nowe możliwości w remontach i produkcji w JS Fabryka Przekładni Sp. z o.o. Sp. K.” poruszył Janusz Starosielski, Prezes Zarządu JS Fabryka Przekładni (Srebrny Partner Konferencji). O diagnostyce kół taboru i zarządzaniu informacją o jego stanie mówił zaś Marcin Kowalski, Prezes Zarządu PUT GRAW Sp. z o.o. (Srebrny Partner Konferencji). Mariusz Syldatk, Dyrektor Handlowy SOSNOWSKI Sp. z o.o. Sp. K. (Srebrny Partner Konferencji) omówiał technologię w nowo projektowanych i budowanych zapleczach remontowych oraz serwisowo-obsługowych taboru szynowego.

Nie zabrakło również branżowych prezentacji dot. specjalistycznych środków smarnych przeznaczonych dla taboru kolejowego, o których mówił Krzysztof Kozakiewicz, Dyrektor Działu Rozwoju Rynku FUSCH OIL Corporation w Polsce (Brązowy Partner Konferencji).

Robert Toporczyk, Area Sales Menager z firmy SCHUNK CARBON TECHNOLOGY S.R.O. Sp. z o.o. Oddział w Polsce zaprezentował temat „Innowacyjna nakładka ślizgowa –magnetyczna, przeciwiskrzeniowa”, zaś Dawid Szkucik, Kierownik Obszaru Sprzedaży z ABB Sp. z o.o. mówił o „Międzynarodowych doświadczeniach ABB w dostawie wielosystemowych układów napędowych dla trans granicznego transportu kolejowego”.

- Tworzymy inteligentne rozwiązania dla firm z sektora użyteczności publicznej, przemysłu oraz transportu i infrastruktury – podkreślał Szkucik. – Udowadniamy, że dzięki technologiom cyfrowym można zwiększać produktywność i wydajność zmniejszając jednocześnie zużycie energii i emisję w skali globalnej.

Temat „Diagnostyki i utrzymania taboru kolejowego” podjął Michał Garbaciok, Zastępca Dyrektora Handlowego P.P.W. Koltech Sp. z o.o.

Zwieńczeniem pierwszego dnia konferencji było wystąpienie Damiana Midury, Prezesa Zarządu Midura Group Sp. z o.o., który w prezentacji „Krzesło czy fotel? Komfort pracy maszynisty” wyjaśnił, dlaczego tak istotny w pracy maszynisty jest dobrze dobrany fotel.

W trakcie konferencji firma Midura Group świętowała także swoje 10-lecie. Nie zabrakło więc wspólnie odśpiewanego „Sto lat” oraz okolicznościowego tortu od Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei.

Drugiego dnia konferencji rozmowy odbywały się za zamkniętymi drzwiami. Przedstawiciele PKP Intercity spotkali się z kontrahentami. Równolegle goście konferencji wzięli udział w szkoleniu „Skuteczne zastosowanie narzędzi rynku ubezpieczeń w praktyce zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa”, prowadzonego przez Łukasza Wawrzeńczyka, Prezesa Zarządu Profika Broker Sp. z o.o.

Zwieńczeniem IX konferencji Techniczno-Naprawczej „PKP Intercity” były wystąpienia przedstawicieli Zakładów: Centralnego (Warszawa), Południowego (Kraków), Zachodniego (Poznań) oraz Północnego (Gdynia). W swoich prezentacjach podkreślali istotę bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, a także mówili o eksploatacji i utrzymaniu pojazdów.

Grzegorz Misiura, Naczelnik PKP Intercity S.A. omówił zaś temat „Blokada selektywna drzwi bocznych wejściowych w wagonach”, a Magdalena Wielogolaska, Kierownik Produktu, nawiązała do wymagań MMS w odniesieniu do wprowadzonego IV Pakietu Kolejowego.

Konferencji towarzyszyła także wystawa Firm Członkowskich Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei, w trakcie której prezentowane były produkty przedsiębiorstw. Wydarzenie każdego dnia skupiało ponad 250 uczestników.

 

 

KONTAKT

                   

 Anna Modrzejewska                        Aleksandra Jasińska
a.modrzejewska@izbakolei.pl         a.jasinska@izbakolei.pl
501 797 551                                        508 501 037

 

 

ZŁOTY PARTNER

     

SREBRNY PARTNER

  

BRĄZOWY PARTNER

  

Wystawcy

            

 

Patronat medialny

 

         

 

 

 

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ