MenuMenu

W imieniu Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei
oraz „PKP Intercity” SA dziękujemy za udział w:

V KONFERENCJI TECHNICZNO-NAPRAWCZEJ „PKP INTERCITY” SA,

która odbyła się w dniach 13–15 czerwca 2018 r. w Centrum Konferencyjnym „Panorama”, Mszczonów.
pod patronatem oraz we współpracy z:

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom PKP Intercity, a także całej branży kolejowej w Polsce, dziękujemy za udział w konferencji, podczas której spółka przedstawiła swoje potrzeby, perspektywy oraz plany rozwojowe.

W kwietniu br. PKP Intercity podpisało umowę na dofinansowanie unijne projektu „Kolej na dobre połączenia – unowocześnianie wagonów i lokomotyw dla PKP Intercity S.A.” w ramach działania 5.1. Rozwój kolejowej sieci TEN-T oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dofinansowania to 402 mln zł na zakup wagonów i lokomotyw – pozyskane w ramach konkursu środki są elementem największego programu inwestycyjnego w historii PKP Intercity na kwotę ok 7 mld złotych. Strategia taborowa „PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji” na lata 2016-2020 z perspektywą do 2023 r. zakłada: modernizację ponad 700 wagonów i zakup 185 nowych. Ponadto pasażerowie skorzystają z 19 nowych i 14 zmodernizowanych elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz dwóch składów typu push-pull. PKP Intercity kupi także 118 lokomotyw elektrycznych oraz spalinowych, a także zmodernizuje blisko 200 lokomotyw elektrycznych i spalinowych. Część lokomotyw, wagonów i EZT-ów będzie przystosowana do prędkości 200 km/h lub wyższej. W ramach strategii planowana jest również modernizacja 16 stacji postojowych w największych miastach Polski.

Konferencja miała na celu wykreowanie efektywnego dialogu na linii zleceniodawca – wykonawca. Podczas spotkania prezentowany był potencjał firm biorących udział w konferencji oraz najnowsze rozwiązania dedykowane produkcji, naprawom i pracom utrzymaniowym taboru kolejowego.

Serdecznie dziękujemy za udział w konferencji.

Zdjęcie Aleksandra Jasińska

Aleksandra Jasińska

tel.: 508 501 037
a.jasinska@izbakolei.pl

Zdjęcie Justyna Bartczak

Justyna Bartczak

tel.: 795 022 754
j.bartczak@izbakolei.pl

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ
  grupa MTM | najlepsze strony www